Szolgáltatás


Általános információk a szolgáltatásról

Jelenleg a kollégiumban kétféle szintű szolgáltatás vehető igénybe. Mindkettő esetében szükséges az eszköz regisztrációja. Befizetés nélkül egy eszközt regisztrálhatsz a rendszerünkbe, melyre alapszintű szolgáltatást kapsz. Ez a szolgáltatás a legalapvetőbb internethozzáférést biztosítja, mely a tanulmányodhoz szükséges. Fontos, hogy egy tétel befizetése után az alapszintű szolgáltatás megszűnik, helyette a emelt szintű szolgáltatás lép érvénybe. Ezután csak akkor tudsz új eszközt beregisztrálni, ha rendelkezel már újabb befizetett tétellel.


Alapfogalmak

 • Alapszolgáltatás: Befizetés nélkül egyetlen beregisztrált eszközön veheted igénybe az alapszolgáltatást, további eszközöket nem regisztrálhatsz. Befizetés esetén az alapszolgáltatás megszűnik, és az eszközödön az emelt szolgáltatás lép érvénybe.

 • Emelt szintű szolgáltatás: Befizetés után vehető igénybe ez a szolgáltatás. Amennyi befizetésed van, annyi eszközt regisztrálhatsz be emelt szintű szolgáltatásra.

 • Faliportok: Minden szobában négy faliport található, ezek közül kettővel tudtok csatlakozni a hálózatra. Ezeket igény szerint át tudjuk kötni. A szobába vezető gerinckábelek közül vannak sérültek, így lehetnek olyan szobák, ahol csak egy faliport működik. Ezzel kapcsolatban felmerült problémával keresetek meg minket.

 • Forgalomkorlátozás: Ha valaki a szolgáltatás típusának megfelelően egy eszközön átlépi a napi forgalmi limitet, azt az eszközt a nap végéig letiltjuk a hálózatról.

 • Hálózathasználati megállapodás (HHM): Minden hallgató, aki igénybe veszi a szolgáltatást, elfogadja a hálózathasználati megállapodást, mely lent megtalálható. A HHM nem ismerete nem mentesíti a hallgatót annak betartása alól.

 • MAC cím: A hálózati kártya egyedi azonosítója, melyet meg kell adni a regisztráció során.

 • Türelmi időszak: Félév elején másfél hét áll rendelkezésre a szolgáltatásra való előfizetésre. Ebben az időszakban nincs befizetés ellenőrzés, tehát minden eszköz automatikusan emelt szintű szolgáltatást kap. A türelmi időszak lejártával megkezdődik a szűrés, mely során a rendszer annyi eszközt hagy a felhasználóknál, amennyi befizetésük van. Akinek nincs befizetése, annál egy eszköz marad alapszintű szolgáltatással.

 • Vezeték nélküli hálózat: A kollégium vezeték nélküli hálózata a SkyNET. Regisztráció és a jelszó megadása után (melyet megtaláltok a lift melletti faliújságokon kihelyezett segédleteken) tudtok csatlakozni.


Regisztráció menete

Feltöltés alattHálózathasználati megállapodás

Mely létrejött egyrészről a Martos Számítástechnikai Kör (továbbiakban MASZK), másrészről az Internet szolgáltatást igénylő kollégista (továbbiakban felhasználó) között. A felhasználó tanúsítja, hogy a MASZK-tól az IPv4 protokollnak megfelelő hálózati címet/címeket átvette és a megállapodás mellékletét képező http://net.bme.hu/regula/ címen elérhető egyetemi szabályzatokat valamint az alul részletezett MASZK Hálózat Használati Szabályzatot magára kötelező érvényűnek tartja, azokat betartja. Ezek mellett kijelenti, hogy a fenti címen/címeken történő forgalomért teljes felelősséget vállal. Ezen szabályzatok megszegése esetén a MASZK a szolgáltatást azonnal felfüggesztheti, illetve a felhasználót tiltólistára teheti. A felhasználó aláírásával továbbiakban elfogadva a Hálózathasználati Szabályzatot, azt is tanúsítja, hogy személyes adatai a valóságnak megfelelőek. Ezen pont megszegése féléves szolgáltatás megtagadást von maga után. (Ez alól kivételt képez a szobaszám változása. Ezen változást a felhasználó köteles bejelenteni.) A megállapodás aláírásával elfogadásával a MASZK vállalja, hogy a felhasználó személyes jellegű adatait, (neve, neptun azonosítója, szobaszáma és IP címe) harmadik félnek csak a legindokoltabb esetben adja ki.

MASZK – Hálózat Használati Szabályzat:

 • A hálózat kiépítésének módosítása szigorúan tilos.
 • A Martos Számítástechnikai Kör eszközeinek bármilyen módosítása tilos.
 • A hálózatra be nem regisztrált eszköz hálózatra kapcsolása tilos.
 • Kiegészítő hálózati eszközök (router, switch, accespoint, stb.) hálózatra kötése csak a MASZK Elnökének engedélyével történhet.
 • Hálózat figyelő programok használata szigorúan tilos, azon felhasználók, akik ezt megszegik hálózatról egy évig tiltásra kerülnek.
 • A hálózaton indokolatlanul nagy forgalmat generálni tilos. A feltöltési adatkorlát az emelt szintű szolgáltatás esetében naponta 25 GB, ennek nap vége előtt történő elérése a nap végéig történő tiltást von maga után.
 • Alapszintű szolgáltatás fel- és letöltési korlátja naponta külön-külön 250 MB, ennek bármelyikének nap vége előtt történő elérése a nap végéig történő tiltást von maga után.
 • Minden felhasználó köteles a számítógépeit vírusoktól mentesíteni. A vírusos számítógépek központi letiltásra kerülnek.


Regisztrációs segédlet

Feltöltés alatt